top of page

Google kent geen zieke ondernemers

Verbaasd, verrast, verwonderd was ik toen ik mijn ontdekking deed. Dagenlang heb ik gegoogled. Er moest meer te vinden zijn. Maar nee, alles wat ik vond had of te maken met werknemers of met het afsluiten van een verzekering.


Google en zieke ondernemers

Over de gevolgen voor ondernemers als zij ziek worden is nagenoeg niets te vinden op google. Worden zij niet ziek, hoor ik je denken. Natuurlijk wel. De kans dat zij getroffen worden is, verhoudingsgewijs, even groot als van een werknemer.


Wat is er geregeld voor de ondernemer bij ziekte?

Voor werknemers is zorg na ziekte over het algemeen goed geregeld. Er is zelfs een wet voor die in de eerste twee jaar van ziekte precies voorschrijft welke stappen door werkgever en werknemer genomen moeten worden; de wet verbetering Poortwachter. Daarnaast is er binnen de organisatie vaak een protocol bij ziekte waarin allerlei zaken beschreven staan die geregeld moeten worden voor en met de werknemer. Een bedrijfsarts, casemanager, een arbeidsdeskundige of re-integratiebureau staan klaar om de werknemer te begeleiden bij zijn weg terug naar werk.


En voor ondernemers? Wat is er voor hen geregeld? In principe niets. Directeur/eigenaren vallen niet onder de wet Poortwachter, hoeven niet naar een bedrijfsarts, hebben geen ondersteuning bij het terugkeren na ziekte. Maar de vraag is of zij zich alleen redden?


Kunnen ondernemers zonder ondersteuning terugkeren naar werk?

Ik heb het uitgezocht. Tijdens mijn marktonderzoek heb ik veel ondernemers gesproken. Naar mijn idee zijn ondernemers die ziek worden in te delen in drie categorieën:

  1. Ondernemers die zelf met succes hun weg terug naar werk kunnen regelen

  2. Ondernemers die hun bedrijf niet verder voort kunnen zetten

  3. Ondernemers die worstelen met de terugkeer naar werk


  1. Ondernemers die zelf met succes hun weg terug naar werk kunnen regelen De ondernemers die zelf met succes hun weg terug naar werk kunnen vinden hebben over het algemeen te maken met relatief eenvoudige of enkelvoudige problematiek waardoor zij hun werkzaamheden aan weten te passen aan de beperking die zij ervaren. Zij leren zichzelf om te gaan met de beperking of herstellen grotendeels in de periode dat zij hun werk stap voor stap hervatten.

  2. Ondernemers die hun bedrijf niet verder voort kunnen zetten In deze categorie is de ondernemer zodanig beperkt geraakt dat hij zijn werkzaamheden die hij uit moet kunnen voeren om zijn bedrijf te runnen niet meer kan doen. De ondernemer heeft dan te maken met ernstige beperkingen als gevolg van ziekte of ongeval waarbij sprake is van geen of onvoldoende herstel. Dit kan bijvoorbeeld als gevolg van de ziekte van lyme, een beroerte of een hersenontsteking. Deze ondernemers moeten hun bedrijf noodgedwongen verkopen of sluiten.

  3. Ondernemers die worstelen met de terugkeer naar werk Deze ondernemers hebben een ziekte, aandoening of ongeval doorgemaakt waardoor zij te maken hebben met een aantal verschillende beperkingen. Hierdoor wordt het voortzetten van het werk direct een stuk complexer dan bij de eerst genoemde groep. De beperkingen kunnen op fysiek, maar ook op mentaal of cognitief (geheugen, concentratie ed.) vlak liggen of een combinatie van alle drie zijn. Denk hierbij aan de gevolgen van bijv. een beroerte, kanker, burn-out of auto-ongeval. Voor de laatst genoemde ondernemers is het hard werken om weer volledig en krachtig hun bedrijf voort te zetten. Zij moeten leren een weg te vinden in de veranderde situatie. De beperkingen kunnen een bottleneck zijn en overbelasting ligt op de loer, waardoor herstel wordt vertraagd. Ondersteuning bij de terugkeer naar werk is voor deze groep ondernemers belangrijk. Zij hebben uiteraard de wens om weer optimaal te kunnen ondernemen, maar hebben de nodige hindernissen te nemen. Toch is er geen platform of vraagbaak voor ondernemers die ziek zijn. Dat is wat onderzoek op Google mij leert.


Arbeidsongeschiktheidsverzekering of niet?

De ondernemer die verzekerd is krijgt bij ziekte te maken met zijn verzekeraar. Deze verzekeraar ondersteunt de ondernemer bij zijn terugkeer naar werk. Gezocht wordt naar gerichte begeleiding die aansluit bij de situatie waarin de ondernemer verkeert.

De groep ondernemers die zich niet of onvoldoende verzekerd heeft tegen ziekte is nog steeds groot. De percentages verschillen per branche maar gemiddeld genomen is 4 op de 10 ondernemers niet of onvoldoende verzekerd. Bij zelfstandigen is dit ongeveer 61%. Voor hen is er dus geen support bij ziekte gericht op het voorzetten van hun ondernemerschap. Maar dat gaat veranderen! Zij kunnen voortaan een programma volgen bij De Betere Ondernemer.


google-logo-2011-10-25.jpg
Extra
Schrijf je in voor de e-zine
Recent
Volgen
  • DBOLinkedIn.png
  • twitterDBO.png
bottom of page