top of page

Het plannen van je dag

In de serie ‘vermoeidheid na ziekte’ is het plannen van je dag een van de adviezen om vermoeidheid te beperken. Om je belastbaarheid op te kunnen bouwen is het van belang te leren binnen je grenzen te functioneren. Steeds over je grenzen gaan levert op langere termijn op dat je uitgeput raakt. Je pleegt roofbouw. Uiteindelijk neemt je vermoeidheid verder toe en je belastbaarheid af.

Nieuwe grenzen leren kennen kost tijd en vraagt aandacht!

Om dit te voorkomen is het belangrijk je nieuwe grenzen te leren kennen en te leren luisteren naar de signalen die je krijgt van je lichaam en je hoofd. Voor veel ondernemers is dit een behoorlijke uitdaging. Zij zijn vooral op de buitenwereld gericht en moeten leren naar hun binnenwereld te luisteren. Signalen kunnen bijvoorbeeld zijn; dof gevoel in het hoofd, trekken van spieren, niet meer kunnen focussen, wazig gaan zien, toename van pijnklachten.


Ook de gevolgen die je de volgende dag ervaart neem je mee om te bepalen wat je kunt op dit moment. Heb je gisteren 5 uur gewerkt en wordt je vandaag doodmoe wakker dan is die vijf uur waarschijnlijk te veel gevraagd en heb je in de avond en nacht niet voldoende kunnen herstellen. Bouw dan meer rust en ruimte in voor herstel tijdens het werken of werk minder lang achter elkaar.


Leren plannen en aandacht voor je grenzen levert op lange termijn een hogere belastbaarheid op!


Het plannen van je dag doe je in de eerste fase om inzicht te krijgen in je belastbaarheid. Maak een planning op schrift. Belangrijk is dan ook bij te houden hoe je je voelt en welke signalen je krijgt. In de tweede fase is het plannen gericht op het eigen maken van een nieuw werkpatroon en als richtlijn voor het opbouwen. In de laatste fase kun je het plannen op schrift afbouwen. Als je weet wat je kunt en waar je rekening mee moet houden kun je je planning waarschijnlijk in je hoofd maken i.p.v. op papier.

Plannen van de dag, doe je zo

  • Bepaal je prioriteit(en) van de dag, wat MOET er gebeuren

  • Plan deze eerst in en bekijk de haalbaarheid

  • Plan je rust- en pauzemomenten

  • Plan de andere dingen die je wilt doen hier om heen

  • Hou rekening met /ruimte voor onverwachte zaken

  • Komen er onverwachte zaken tussen, schuif dan een van de geplande acties door naar de volgende dag

  • Bekijk je planning kritisch op haalbaarheid, meestal plannen we de dag te vol

Wat is werkelijk van belang om te doen

Als je beperkte energie hebt moet je constant keuzes maken hoe je de energie waarover je beschikt wil besteden. Hou in je planning ook tijd en energie over voor privé- en sociale activiteiten.

Kijk kritisch en bewust naar de invulling van je dag en week. Binnen je grenzen leren plannen levert op de lange termijn energie op waardoor je als ondernemer de kans krijgt optimaal je bedrijf voort te zetten.


Ik wens je succes!


Extra
Schrijf je in voor de e-zine
Recent
Volgen
  • DBOLinkedIn.png
  • twitterDBO.png
bottom of page