top of page

5 Gouden adviezen om je bedrijf voort te zetten na ziekte

Je bent ondernemer in hart en nieren. En 24/7 bezig met jouw bedrijf. Dan is ziek worden geen optie. Je bedrijf staat en gaat waarschijnlijk voor alles. Maar wat als je zodanig ziek wordt dat je echt niet meer verder kunt. Dan ben je genoodzaakt je aandacht te richten op je eigen herstel. Voor elke ondernemer zal ziekte andere consequenties hebben, elk bedrijf is anders, geen situatie is gelijk. Toch zijn er een aantal zaken waar je aandacht aan kunt besteden in je weg naar herstel.

Deze 5 gouden adviezen helpen je op weg:

1. Consulteer een bedrijfsarts

Als directeur/eigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor je herstel na ziekte. Je valt niet onder een Arbodienst. Waarschijnlijk heb je hierdoor alleen te maken met jouw specialist in het ziekenhuis of jouw huisarts. Zij praten vaak in algemene termen als het gaat om advies ten aanzien van hervatten van werk. Zoals: probeer je lijf aan te voelen. Doseer je werk. Maar dat geeft weinig richting aan wat werkelijk wijsheid is in de weg naar herstel.

Het is voor jou als zieke ondernemer mogelijk zelf een afspraak te maken met een bedrijfsarts. Die kan over het algemeen beter inschatten wat haalbaar is in jouw situatie. Een bedrijfsarts is gespecialiseerd in arbeid en gezondheid. Vragen als: hoe kan ik het beste mijn uren opbouwen zonder terug te vallen, hoe bevorder ik mijn herstel en hoe hou ik mijn bedrijf draaiend in deze omstandigheden kun je bespreken.

2. Zorg voor een stapsgewijze opbouw van uren

Het opbouwen van uren na ziekte is een belangrijk aandachtspunt in het hervatten van werk. Maar duurzaam opbouwen is een kunst. Het gevaar is aanwezig dat je door druk van binnenuit of buitenaf sneller op wil bouwen dan verstandig is. De kans op overbelasting en terugval is groot als je als ondernemer te snel terug wil keren in je bedrijf. Uiteindelijk zal de terugkeer langer duren en meer leed en kosten veroorzaken. Dus geduld en rust is nodig om uiteindelijk succesvol je werk te hervatten.

Het ideale opbouwschema bestaat niet.

De Betere Ondernemer adviseert op te bouwen aan de hand van een van te voren opgesteld plan, in plaats van per dag te kijken wat je kunt doen. Kijk naar de factoren die bij jouw situatie, als ondernemer, een rol spelen en maak daarin keuzes. Tijdens de opbouwperiode is het van belang regelmatig te evalueren en zonodig je plannen bij te stellen. Een gestage opbouw die duurzaam (dus niet alleen op de korte maar juist ook op de lange termijn) is vol te houden is immers een sleutel tot succesvol terugkeren in je bedrijf. Neem de tijd voor herstel. Op de lange termijn zal je hier de vruchten van plukken.

3. Maak een taakoverzicht en kies

Het hervatten van werk vraagt niet alleen een opbouw van uren maar ook een opbouw in taken. Taken vragen verschillende vaardigheden en afhankelijk van de beperkingen zullen bepaalde taken nu wel en bepaalde taken nu niet lukken. Daarnaast zijn er taken die meer of minder energie vragen en er zijn taken die lange tijd vragen of die kort van duur zijn. Ook zullen er taken zijn die je als directeur/eigenaar absoluut zelf wilt of moet doen en taken die je kunt uitbesteden.

Er zijn veel variabelen (fysiek, mentaal, cognitief haalbaar etc.) die een rol spelen in het uitvoeren van taken. Maak een overzicht van de taken die bij je functie horen en vink aan welke je niet kan doen, hoe lang een activiteit duurt en wat het van je vraagt aan inspanning. Het voordeel van een overzicht maken is dat je helder hebt welke taken er uiteindelijk allemaal opgepakt moeten worden om je functie volledig weer uit te voeren. Ook wordt duidelijk welke taken lukken en welke (nog) niet. Voor die taken moet een andere manier van werken worden gevonden.

4. Betrek je personeel

Personeel is van belang voor het genereren van omzet, het voortbestaan en de groei van je bedrijf. Maar geeft ook zorg en vraagt aandacht. Zeker als je als baas ziek bent. Belangrijk voor het personeel is te weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. Jij bent verantwoordelijk voor het informeren van je mensen. Praat hen regelmatig bij over de stand van zaken. Het voorkomt onrust. Eenduidig communiceren is hier dan ook het sleutelwoord.

5. Zoek ondersteuning bij het oppakken van je werk

Zoek ondersteuning van een ervaren coach tijdens de periode van terugkeer in je werk. Het geeft je als ondernemer de mogelijkheid en ruimte om met zorg te zoeken naar een nieuwe manier van werken, en zelfs een betere ondernemer te worden. Ga de uitdaging aan om optimaal te leren functioneren in de veranderde situatie! Wil je floreren en je bedrijf met succes voortzetten dan zal je moeten zoeken naar nieuwe, onbekende wegen.

Extra
Schrijf je in voor de e-zine
Recent
Volgen
  • DBOLinkedIn.png
  • twitterDBO.png
bottom of page